საქართველოში სოფლის მეურნეობის გაძლიერების პროექტი ოფიციალურად დაიწყო

სემინარი თემაზე: კარტოფილის ჯანსაღი სათესლე მასალის ინტეგრირებული სისტემა საქართველოში

PREV
NEXT

კარტოფილის საერთაშორისო ცენტრი (CIP) ახორციელებს სამ წლიან პროექტს „საქართველოში სოფლად საარსებო საშუალებების გაძლიერება: ჯანსაღი თესლის წარმოების ინტეგრირებული მიდგომის დანერგვა კარტოფილის ადგილობრივი თესლწარმოების სისტემაში“ ავსტრიის განვითარების სააგენტოსთან ერთად (ADA) მხარდაჭერილი 2017 წლის ივლისიდან

     წინამდებარე საიტი იძლევა ინფორმაციას საქართველოში განხორციელებული პროექტის შესახებ, მცირე-მეწარმეთა საარსებო საშუალებების გაუმჯობესების მიზნით, კარტოფილის წარმოებაში ჯანსაღი თესლის ინტეგრირებული სისტემების იმპლემენტაციით. პროექტი დაფინანსებულია ავსტრიის მთავრობის მიერ და გრძელდება 2017 წლის ივლისიდან - 2020 წლის ივნისამდე.

მიზანი #1

საქართველოსთვის სათესლე გეგმის შემუშავება ჯანსაღი თესლის ინტეგრირებულ პრინციპებზე დაფუძნებული (ISH)

მიზანი #2

დღევანდელ სერტიფიცირებულ სათესლე სისტემებში არსებული სისუსტეების დადგენა და მოგვარება, სუფთა თესლთან ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით

მიზანი #3

ფერმერთა გადამზადების გეგმის შემუშავება და ინტეგრირება მეურნეობაში წარმოებული თესლის მენეჯმენტისთვის, მოქმედ ფერმერთა-დატრეინინგების ქსელში

მიზანი #4

ვირუსისადმი რეზისტენტულობის მქონე კარტოფილის ახალი ჯიშების გამოვლენა და ხელშეწყობა, როგორც ISH სტრატეგიის ნაწილი

ENJOY 15% OFF

Sign up to receive the latest offers and news in industry.

Offer valid only for new email subscribers. Enter your email address and receive 15% off your first order and a promo code will be sent to your inbox. Exclusions apply.

TOP